Dảk, bủh, lmao là gì? Những từ này sử dụng trên Facebook như nào?

Posted on Làm đẹp 22 lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *